Złudzenia dobrego sąsiedztwa?

Illusion der Nähe_Programmentwurf_100818_ext