***

Andrzej Walicki, Idee i ludzie. Próba autobiografii. Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Warszawa 2010.

Gratuluję Autorowi i dziękuję za egzemplarz z przyjacielską dedykacją.