***

Jerzy Kłoczowski, Nasza tysiącletnia Europa. Świat książki, Warszawa 2010.

Własciwie zaraz powinno się o tym dyskutować, ale trzeba szukać miejsca i sposobu. Gdyż media zajęte są, wiadomo, czym – niczym.

Bardzo dziękuję Autorowi za pamięć i dobre słowo.