Krążenie

Co na spotkaniu w gdańskiej Świetlicy Krytyki Politycznej? Ciągle to samo – krążymy wokół tego punktu, który nazywam “archimedesowym”, gdyż na nim powinien zostać oparty program lewicy. Punktem tym mogą  być tylko ci (podmiot zbiorowy), z których położenia  “widać” krytycznie całą współczesną rzeczywistość. Ale kim oni są, gdzie są położeni, co widać z ich miejsca? W odpowiedzi na te pytania ciągle się gubimy.

Po gdańskiej dyskusji wydaje mi  się jednak, że jestem bliżej. Dziękuję!