Tezy o sąsiedztwie

Tezy na konferencję w Berlinie:

Berlin – sąsiedztwo