***

Jesteś jak kamień

może odnajdzie cię kiedyś

pustka

i rzuci przed siebie

za siebie

w siebie

Kazimierz Brakoniecki, Obroty nieba. Wydawnictwo Forma. Stowarzyszenie OFFicyna, Szczecin 2010, s. 18.

Z podzięką za dar i dedykację!