***

Dariusz Śnieżko, Mit wieku złotego w literaturze polskiego renesansu. Wzory, warianty, zastosowania. Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1996.

Sumituję się za spóźnienie, tym mocniej Autorowi – dziękuję! Za cenną książkę i życzenia też… Naprawdę chciałbym zaznać “wszystkich dobrodziejstw złotego wieku”?