***

Artystów gry z kulturą. Redakcja: Andrzej Kisielewski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok 2009.

Podziękowanie dla Alicji i Andrzeja Kisielewskich.