***

Krzysztof Pomian, Przeszłość jako przedmiot wiedzy. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

Armando Petrucci, Pismo. Idea i przedstawienie. Przekład Anna Osmólska-Mętrak. Redakcja naukowa Jakub Kujawiński. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

Obie cenne pozycje w serii Communicare. Bardzo polecam!