Zadanie

Opracować:

postępująca etnicyzacja  problematyki ludobójstwa pociąga za sobą też jej banalizację.

Od sentencji: “Ludzie ludziom zgotowali ten los”,  poprzez:  “Ludzie – Żydom…, do: “Polacy – Żydom…”

Dwadzieścia lat temu podjąłem dyskusję ze stanowiskiem Henryka Grynberga, który prowadził u nas gościnne seminarium. Chodziło właśnie o redukcję zawartą w jego redakcji tej sentencji: “Ludzie Żydom zgotowali ten los”.

Trzeba do tego wrócić. To znaczy wrócić do Borowskiego, Różewicza, Celana, Kertesza… Może trzeba też przypomnieć Rudnickiego…