***

Kazimierz Bosek, Na tropie tajemnic Jana z Czarnolasu. Zebrała i dopełniła Marzena Bauman-Bosek. “Aula”, Warszawa 2011.

To jak testament naszego zmarłego w 2006 roku Przyjaciela, który wprowadzał mnie ongiś w dziennikarstwo. Rad jestem, że udało się  rzecz godnie wydać.