***

Jarosław Mikołajewski, Zbite szklanki. Wybór wierszy. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010.

Autorowi jestem winien wiele podziękowań, ale najbardziej cenię te wiersze, nieoczekiwanie i po prostu mi bliskie. I zaraz też jeden wpisuję do moich Wierszy wybranych