Stanisław Brzozowski

Wczoraj, to znaczy 14 kwietnia 2011 roku sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęła (bez głosów przeciwnych, dwa wstrzymujące) uchwałę o “uczczeniu przez Sejm RP, w stulecie śmierci, pamięci Stanisława Brzozowskiego, filozofa, pisarza i krytyka”.

Zapraszam wszystkich na Konferencję Jubileuszową “Konstelacje Stanisława Brzozowskiego” (28-20 kwietnia 2011).

Brzozowski – zaproszenie