***

Anna Dybczyńska-Bułyszko, Architektura Warszawy II Rzeczpospolitej. Warszawska szkoła architektury na tle przemian kulturowych okresu międzywojennego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.

Rzecz ważna dla rozumienia kultury nowoczesnej w Polsce, ciekawie opracowana, sugestywnie  zilustrowana. Polecam (także zwięzłą Przedmową), dziękuję i gratuluję Autorce.