Polska nie ma żadnej boskiej misji

“Brzozowski był pierwszym pisarzem i myślicielem, który zrozumiał, że są różne, dawne i nowe modele polskości i czym jest konflikt pomiędzy nimi…”

Rozmawiał Adam Leszczyński, “Gazeta na Święta”, 30 kwietnia – 1 maja 2o11, s. 18.