***

Stanisław Brzozowski, Płomienie, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011.

Godne wydanie, z ilustracjami Wilhelma Sasnala i nową przedmową Sławomira Sierakowskiego.

Dziękuję bardzo, ale ponownie proszę, aby nie przesyłać mi na adres domowy (lecz na uniwersytecki), gdyż Poczta Polska to jest firma, z którą należy kontaktować się możlwie rzadko!