***

Spóźnione podziękowanie – Jackowi Głażewskiemu – za książkę: Władimir Britaniszski, Rzeczpospolita poetów.Szkice i eseje. T.I. Tradycje literatury polskiej, wybór, przeklad i opracowanie Jacek Głażewski. Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010.

Poeta, krytyk, znawca literatur i tłumacz – osobowość twórcza oraz impresywna. Autora miałem możność poznać, więc tym bardziej się cieszę z tego przekładu.