***

Swoją drogą. Antologia, wybór, opracowanie, posłowie Marta Miziuro. Centrum Kultury Zamek, Wrocław 2011.

Tutaj rzecz sama w sobie Bukareszt. Kurz i krew (s. 58-65), stanowiąca też zapowiedź całej książki, która powinna nas przejąć. Czego autorce, czyli Małgosi Rejmer, szczerze życzę.