Dialog podwójny

Andrzej Mencwel, Europa als Heimat – Europa jako ojczyzna. “Dialog”, Deutsch-Polnisches Magazin – Magazyn Polsko-Niemiecki nr 97 (2011), s. 68-81.