Myślałem o tym…

Anna Kamińska, Wrażliwość a podmiotowość. Teoria Emmanuela Levinasa i praktyka Janusza Korczaka. Instytut Wydawniczy “Maximum”, Kraków 2012.

Wygląda to na przechwałkę, ale naprawdę  myślałem o tym, że trzeba opracować tę relację, a swoim kolegom  mówiłem już wiele razy, że należy teoretyzować, to znaczy filozoficznie sublimować takie praktyki, jak Korczaka. Bardzo dziękuję Karolowi Beckerowi za to, że mnie z tą książką zapoznał i mi ją podarował.