Przegląd kulturalny

Andrzej Mencwel, Pilot na krzyżówkach, Forum Kobylińskie. Pismo Społeczno-Kulturalne, 2011, nr 2.

Z przyjemnością widzę się w tym piśmie gminnym, które jest prawdziwym przeglądem kulturalnym!