Jeszcze o Florencji

Jak mi się uda, to przeniosę tutaj zdjęcia z uroczystości odsłonięcia tablicy Brzozowskiego we Florencji, autorstwa Martyny Dominiak z Narodowego Centrum Kultury.

Tymczasem taki cytat z Historii florenckich Macchiavellego, który po powrocie do kraju akurat mi się nadał:

“Waśnie we Florencji były zawsze związane z frakcjami i dlatego przynosiły szkody. Żadna zwycięska frakcja nie zachowała jedności dłużej niż istniało wrogie jej stronnictwo. Kiedy jednak to ostatnie przestawało istnieć, we frakcji zwycięskiej zanikał strach, ktory utrzymywał ją w jedności, a także wewnętrzny ład pozwalający jej panować nad sobą, co doprowadzało do nowych podziałów”.