Współczucie

Zmarł Wacław Havel. Wielki przywódca wielkiego narodu żyjącego w małym kraju.

Szczególnie współczuję tym wszystkim, którzy mieli szczęście być z nim blisko. To o nich najpierw pomyślałem.