***

Andrzej Zieniewicz, Pakty i fikcje. Autobiografizm po końcu wielkich narracji (szkice). Dom Wydawniczy “Elipsa”, Warszawa 2011.

Z podziękowaniem za książkę i pamięć.