***

Karnawał. Studia historyczno-antropologiczne. Wybór, opracowanie i wstęp Wojciech Dudzik. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.

Jak zaleca autor tego opracowania będę czytał w karnawale. I dziękuję!