***

Polsko-niemieckie miejsca pamięci. Redakcja Robert Traba, Hans Hennig Hahn, współpraca Maciej Górny, Kornelia Kończal. Tom 3 Paralele. Wydawnictwo Naukowe Scholar. Warszawa 2012.

Jestem stronnikiem tego monumentalnego przedsięwzięcia, ktorego znaczenie trudno przecenić i to nie tylko w relacjach polsko-niemieckich. To jest nie tylko dzieło naukowe, to jest także przyjazna lektura popularna. Zapraszam do czytania i czekam na pozostałe tomy (jeszcze trzy!).