***

Poetologie pamięci. Pod redakcją Dariusza Śnieżki. Uniwersytet  Szczeciński, Szczecin 2011;

Czesław Miłosz i rewolucja. Pod redakcją Jerzego Madejskiego prz współpracy  Urszuli Bielas-Gołubowskiej, Beaty Wolskiej. Szczecin 2011.

A to noworoczny podarek Dariusza Śnieżki. Podziękowanie również wstydliwie spóźnione, ale najlepszą myślą ożywione.