Wielki łańcuch bytu

Zasada pełni, zasada ciągłości, zasada gradacji (Lovejoy).