***

Andrzej Sakson, Od Kłajpedy do Olsztyna. Współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich, Kraj Kłajpedzki, OBwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury. Instytut Zachodni, Poznań 2011.

Bardzo dziękuję Autorowi za to imponujące dzieło i miłe słowa!