***

James E. Comb, Świat zabaw. Narodziny nowego wieku ludycznego. Przekład Olga Kaczmarek. Posłowie do wydanie polskiego Agata Chałupnik. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.

Jean Duvignaud, Dar z niczego. O antropologii święta. Przekład Łada Jurasz-Dudzik. Posłowie do wydania polskiego Leszek Kolankiewicz. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.

Henryk Jurkowski, Materiał jako whikuł treści rytuału. Posłowie Mateusz Kanabrodzki. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2011.

Wszystkie trzy pozycje z serii “Dromena”, ofiarowane mi koleżeńsko przez redaktorów serii: Agatę Chałupnik, Wojciecha Dudzika, Mateusza Kanabrodzkiego, Leszka Kolankiewicza. 

Podzięka spóźniona, ale życzenie powodzenia wzmocnione!