***

Anna Gomóła, Jan Michał Witort. Wprowadzenie do antropologii pokolenia “ludzi naukowych”. Wydawnictwo Exemplum. Uniwersytet Śląski. Poznań-Katowice 2011.

“Ludzie naukowi” to, oczywiście, pozytywiści, a to jest studium egzemplaryczne. Dziękuję pani Annie.