***

Michał Głowiński, Realia, dyskursy, portrety. Studia i szkice. TAi WPN Universitas, Kraków 2011.

Już podziękowałem Autorowi, który naprawdę wzruszył mnie swoją dedykacją (zob. Sprawa Dzierżyńskiegos. 9-30).