***

Bronisław Baczko, Rewolucja. Władza, nadzieja, rozterki. Przełożył z francuskiego Wiktor Dłuski. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.

Dzieło podstawowe dla wszystkich, którzy wiedzą, że nowoczesność to nie frazes, lecz proces.  Ma i tę właściwość, że uczy pokory.