***

Żydowski Polak, Polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej. Pod redakcją Aliny Molisak i Zuzanny Kołodziejskiej. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011.

Bardzo dziękuję Alinie i upowszechniam wśród doktorantów.