***

Paweł Maciejko, The Mixed Multitude. Jacob Frank and the Frankist Movement, 1755-1816. University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2011.

Już podziękowałem Pawłowi osobnym listem, ale trzeba myśleć o polskiej edycji tej ważnej, także dla dziejów kultury polskiej książki.