***

Marta Aleksandra Balińska, Ludwik Rajchman. Życie w służbie ludzkości. Przedmowa Bronisław Geremek. Przełożyli: Maria Braunstein, Michał Krasicki. Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2012.

Zobacz wpis następny w Zapiskach