Andrzej Walicki

“Przegląd Literacko-Filozoficzny”, nr 4, 2010, Uniwersytet Warszawski 2012. Poświęcony Andrzejowi Walickiemu. Wybór i opracowanie Janusz Dobieszewski, Stanisław Gromadzki, Andrzej Mencwel.

Laudacja Andrzeja Walickiego, tamże s. 15-22. Filozofia historii filozofii, tamże s. 85-96.