Zgadywanka

Zgadnijcie, kto napisał: “polityka wilczej paszczy i lisiego ogona”? I do kogo dzisiaj może się to odnosić?