Promocja w tradycji

7 listopada, promowaliśmy w Lublinie (Bogumiła Berdychowska, Wojciech Sikora, Henryk Wujec i ja) piękną księgę poświęconą pamięci Bohdana Osadczuka, stworzoną i zredagowaną przez Iwonę Hofman, a wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Działo się to w tej samej sali b. pałacu Lubomirskich, w której dokładnie 94 lata temu obradował Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej, składający się z socjalistów i lewicowych ludowców, którego premierem był Ignacy Daszyński. Co prawda był to rząd bardzo tymczasowy, gdyż trwał ledwie dni dziesięć, ale powstająca Rzeczpospolita Polska zawdzięczała mu ośmiogodzinny dzień pracy oraz prawa wyborcze kobiet.

Mieliśmy tę tradycję w pamięci, ale nie przygniatała nas ona, lecz ożywiała. Na pewno podobałoby się to zarówno Jerzemu Giedroyciowi, jak i Bohdanowi Osadczukowi.