Cyborg jako figura

Sławomir Magala (Stanisław Starski), Walka klas w bezklasowej Polsce. Tłumaczenie Jarosław Dąbrowski. Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2012.

Formą podziękowania jest poniższy cytat z posłowia Edwina Bendyka (Możliwość solidarności. Od klasy robotniczej do klasy kreatywnej, tamże s. 366-376):

“Podstawą neoliberalizmu stał się radykalny post-humanizm, przekonanie, że warunkiem wolności człowieka jest uczynienia z niego monady, autonomicznej, lecz jednocześnie zdeterminowanej w swym działaniu “obiektywną logiką systemu”, wyrażającą się w racjonalności praw rynku i afordancji systemów technicznych stanowiących infrastrukturę współczesnej cywilizacji. Figurą neoliberalnej wolności jest cyborg, węzeł w programującej go globalnej sieci komunikacyjnej”.

I choć nie rozumiem słowa “afordancja” (po konsultacji kilku słowników domyślam się, że jest ono bliskie znaczeniowo “premedytacji”), to myślę, że ostatnie zwłaszcza zdanie cytatu godne jest  zapamiętania.