Andrzej Mencwel, Świętochowski i dylematy Brzozowskiego, “Przegląd Humanistyczny”, nr 1 (436), rok LVII (2013), s. 133-142.