***

Etnigrafia/Animacja/Sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego. Pod redakcją Tomasza Rakowskiego. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013.

To jest nie tylko opracowanie imponujące, to jest przede wszystkim świadectwo działań imponujących. Gratuluję, zazdroszczę  i dziękuję Tomkowi i całemu licznemu zaspołowi.