Pożegnanie

Zmarł Tadeusz Mazowiecki.

Kim był?

Pierwszym Obywatelem Rzeczypospolitej. Takiej, jaką mogła by być.