Andrzej Mencwel, Pożegnanie z estetyzmem, “Twórczość”, 2013, nr 9, s. 63-97.

Andrzej Mencwel, Pro “zakon polskosti”, “Kritika”, Kijiv, 2013, nr 5-6, s. 4-5.

Andrzej Mencwel, Sprawa Brzozowskiego bez cudzysłowu, “Przegląd Polityczny” 2013, nr 120, s. 126-151.

Andrzej Mencwel, Wielogłos nowoczesności, “Krytyka Polityczna”. Wydanie specjalne, 2013, nr 34, s. 170-197.