***

Andrzej Mencwel, Kultura i rewolucja. O Stanisławie Brzozowskim, “Zdanie”, 2013, nr 3-4, s. 89-96.