***

Cichocki, Gawin, Stefanek, Kieżun, Dardziński, Karłowicz, Kostro, Dudek, Ołdakowski, Przybylski, Staniłko, Soloch, Matyszkowicz, Górski, Nowak, Rojek, Konserwatyzm, państwo, pokolenie. Tom konferencyjny – pamięci Tomasza Merty. Teologia Polityczna, Warszawa 2013.

Bardzo dziękuję panu Markowi Cichockiemu za to świadectwo pemięci i dołączony do niego list.

Rocznik Antropologii Historii, 2012 rok II, nr 2 (3). Wydawca: Polskie Towarzystwo Historyczne.

Pawłowi Żmudzkiemu gratuluję i dziękuję.