Pewniki

W sprawie Trynkiewicza są dwa pewniki.

Pierwszy –  był on winien tej zbrodni, za którą został skazany prawomocnym wyrokiem. I wyrok ten odcierpiał.

Drugi – jeśli zostanie zamordowany, będziemy winni wszyscy. Ponieważ w ostatnich tygodniach państwo polskich rządów i mediów przypominało dżunglę bezprawia.