***

Radoslav Dokić, Poljska teorija kulture. Foto Futura, Beograd 2006.

Z podziękowaniem dla pana Radoslava za książkę i perypatetyczny spacer po Kale Megdanie, a zwłaszcza zagajenie belgradzkiej dyskusji o Wyobraźni antropologicznej.

Branislava Stojanowić, Polonica u Srbiji. Bibliografija posebnich izdanja (1848-2013). Slavisticko drustvo Srbije, Beograd 2013.

Bardzo dziękuję za to informatorium i przekazuję do biblioteki polonistycznej.

Milojica M. Szutovicz, Politika zatoczenika (Politics of Captives). Filosofski fakultet, Kosovska Mitrovica 2013.

Angielskie streszczenie zapowiada książkę prawdziwie krytyczną i to z miasta prawie frontowego. Polecam uwadze wydawców.