Podstawa

Jerzy Jurandot bezbłędnie określa podział świata ustanowiony przez mury getta. Jego zdaniem nie jest to podział etniczny (Żydzi i Polacy) ani religijny (katolicy i judaiści). Zamknięci w getcie zostali bowiem także Polacy pochodzenia żydowskiego oraz obywatele polscy katoliccy lub niewierzący. Podział ten był natomiast rasistowski (podług ustaw norymberskich) i dlatego, z rozmysłem, pisze Jurandot o aryjskiej i semickiej stronie świata.

Można to uogólnić:

dokonywana przez rasizm redukcja świata ludzkiego do kwalifikacji biologicznej jest teoretyczną podstawą stworzenia świata nie-ludzkiego. W oparciu o tę redukcję hoduje się tych, którzy “rasowo” innych uznają za nie-ludzi, zaś eliminacja nie-ludzi staje się misją “nad-ludzi”. To dlatego szkolą się oni ochoczo do jej pełnienia, a w niszczycielskich aktach doznają wszechstronnego uniesienia.

Cały ten system szkolenia, owa szczególna Bildung, powinny zostać detalicznie rozpracowane. Tak, żebyśmy dobrze rozpoznawali jej najmniejsze zalążki.