Długi książkowe (2)

***

Mnemonika i pamięć kulturowa epok dawnych. Redakcja naukowa Marek Prejs i Aleksandra Jakóbczyk-Gola. Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2013.

Studia te obejmują czas olbrzymi – od Izydora z Sewilli do Izabelli Czartoryskiej – ale wspólne jest im jednoczenie refleksji nad zapamiętywaniem  osobistym i pamięcią kulturową. Autorzy “czytają” oraz interpretują teksty literackie, filozoficzne, plastyczne i przestrzenne (kolekcje i kalwarie), zaś edycję dopełniają znakomitymi ilustracjami. Zazdroszczę i polecam.

Hanna Jurkowska, Pamięć sentymentalna. Praktyki pamięci w kregu Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk i w Puławach Izabeli Czartoryskiej. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014. Seria “Communicare. Historia i kultura”.

W tym samym kręgu – książka autorska młodej uczonej. Ponieważ rzecz ta ukazała się w serii przeze mnie redagowanej, a na okładce wydrukowano fragment mojej recenzji więc tylko jedno z niej zdanie: Praca Hanny Jurkowskiej jest pracą wybitną (…) pokazuje ona czym mogła by być nowoczesna historia kultury polskiej uprawiana jako historia kulturowa Polski.